Sanovel

Professional Products

Therapeutic Categories
Drug Substance
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
KandesartanSileksetil

Ayra 16 mg

Antihipertansifler

- Ayra 8 ve 16 mg kandesartan içerir.

- Kandesartan Anjiotensin Reseptör Blokeridir.

KandesartanSileksetil

Ayra 8 mg

Antihipertansifler

- Ayra 8 ve 16 mg kandesartan içerir.

- Kandesartan Anjiotensin Reseptör Blokeridir.

KandesartanSileksetil - Hidroklorotiyazid

Ayra Plus

Antihipertansifler

- Ayra Plus 16 mg kandesartan, 12,5 mg hidroklorotiyazid içerir.

- Kandesartan Anjiotensin Reseptör Blokeridir.

- Hidroklorotiyazid tiyazid grubu bir diüretiktir.

Dapagliflozin

Calira 10 mg

Antidiyabetik

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 10 mg dapagliflozin içerir.

Yardımcı maddeler(ler): Mikrokristalin selüloz PH 112, laktoz susuz (sığır

kaynaklı laktoz), krospovidon CL, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat,

polivinil alkol, polietilen glikol, talk, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit

(E172)

Valsartan

Cardopan 160 mg

Antihipertansifler

- 160 mg valsartan içerir.

- Valsartan anjiotensin resptör blokeridir.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Valsartan

Cardopan 320 mg

Antihipertansifler

- 320 mg valsartan içerir.

- Valsartan anjiotensin resptör blokeridir.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Valsartan

Cardopan 80 mg

Antihipertansifler

- 80 mg valsartan içerir.

- Valsartan anjiotensin resptör blokeridir.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 160 mg/12.5 mg

Antihipertansifler

- 160 mg Valsartan ve 12,5 mg Hidroklorotiyazid içerir.

- Valsartan anjiyotensin reseptör blokeri, hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Valsartan ya da hidroklorotiyazidin tek başına yeterli olmadığı hastalarda kombine sabit doz olarak kullanılır.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 160 mg/25 mg

Antihipertansifler

- 160 mg Valsartan ve 25 mg Hydrochlorothiazide içerir.

- Valsartan anjiotensin reseptör blokeri, Hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Kan basıncı monoterapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalardaki hipertansiyonun tedavisinde endikedir.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

- Sabit doz kombinasyonudur.

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 320 mg/12.5 mg

Antihipertansifler

- 320 mg Valsartan ve 12,5 mg Hydrochlorothiazide içerir.

- Valsartan anjiotensin reseptör blokeri, Hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Valsartan ya da Hidroklorotiyazidin tek başına yeterli olmadığı hastalarda kombine sabit doz olarak kullanılır.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

- Sabit doz kombinasyonudur.

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 320 mg/25 mg

Antihipertansifler

- 320 mg Valsartan ve 25 mg Hydrochlorothiazide içerir.

- Valsartan anjiotensin reseptör blokeri, Hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Kan basıncı monoterapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalardaki hipertansiyonun tedavisinde endikedir.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

- Sabit doz kombinasyonudur.

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 80 mg /12.5 mg

Antihipertansifler

- 80 mg Valsartan ve 12,5 mg Hydrochlorothiazide içerir.

- Valsartan anjiotensin resptör blokeri, Hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Valsartan ya da Hidroklorotiyazidin tek başına yeterli olmadığı hastalarda kombine sabit doz olarak kullanılır.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Ketiapin Fumarat

Cedrina 100 mg

Atipik Antipsikotikler

- Şizofreni (erişkinler ve 13-17 yaş arası ergenler), bipolar bozukluk orta-ileri derecedeki mani ataklarının (erişkinler ve 10-17 yaş arası çocuklar, ergenler), bipolar bozukluktaki majör depresif atakların, bipolar bozukluktaki manik veya depresif atakların rekürrenslerin önlenmesinde, diğer antidepresan tedavilere cevap alınamayan durumlarda majör depresif atak tedavisinde kullanılır.

- Ketiapin etken maddesi içerir.

The product you are looking for is not available.

Please try again...