Sanovel

Kalite Politikamız

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Üretiyoruz
İnovatif yaklaşımlarla gelişen ve değişen Sanovel ilaç, yaptığı her çalışmada kalite politikasından taviz vermeyerek, çalışanlarıyla beraber ahlaki değer ve tutumlarında sürekliliği korumayı hedeflemektedir. Kuruluş amacımıza uygun olarak, topluma ve çevreye karşı
Sanovel kalite kültürü, "ilk seferde doğru" kavramı üzerine kurulmuştur. Her bir çalışanımız, operasyonlarda hasta güvenliğini ve mükemmellik sağlamayı bir ilke olarak benimser.
Sanovel kalite kültürü, ürün araştırma ve geliştirme ile başlar. Üretimden dağıtım ağlarımıza kadar tüm süreçleri kapsar ve sürekli gelişimi
esas alır.
Veri Bütünlüğü ve Güvenliği
Sanovel İlaç’ta veri bütünlüğü ile ilgili gereksinimler kağıt ve elektronik bazı verilere eşit olarak uygulanır. Bu yaklaşım, olası hatalara karşı açık bir raporlamayı teşvik eder. Etkin bir çalışma ortamının oluşturulması için gerekli veriler tüm Sanovel İlaç personeline ve servis sağlayıcılara aktarılmaktadır.

21 CFR Part 11 ve Eudralex Vol.4 Annex-11 kılavuzları doğrultusunda tüm laboratuvar cihazları, verinin “doğru, orijinal, eşzamanlı, okunabilen, nitelendirilebilir” olarak oluşturulup korunmaya yönelik seçilmektedir, güncel beklentilere göre konfigüre edilmektedir. Sistemler, periyodik olarak gözden geçirilerek modernizasyon ve düzeltici/önleyici aksiyon gereksinimleri değerlendirilmektedir.

Laboratuvarda kullanılmakta olan “Bilimsel Veri Yönetim Sistemi (SDMS)” sayesinde, üretilen bilimsel veriler elektronik olarak kontrol edilip onaylanır, ortak bir veri tabanında birleştirilir ve geriye dönük araştırmalara imkan verecek sekilde güvenli bir ortamda muhafaza edilir. SDMS, veri akışını iyileştirme, karar verme yeteneklerini geliştirme, ürünleri pazara sunma süresini kısaltmak, güncel regülasyonlar ile
uyumluluğu saglamak ve Sanovel İlaç'da hayati olan bilimsel verinin degerini artırmak için kullanılan bir çözümdür.
Kalite Politikamız
Sağlıklı yaşam için ürünler üreten firmamız;
Ulusal ve uluslararası standartlara ve cGMP kurallarina uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini kurmak
Etkili, emniyetli ve istenilen kalitede ürünler üretmek,
Kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde yönetmek,
Müşteri gereksinimlerini ve memnuniyetini esas alarak kalite düzeyini tüm çalışanların katilimyla sürekli gözden geçirmek,
Kalite yönetim sisteminin koşullarına uyma ve etkililiğin sürekli iyileştirilmesini taahüt eder.
Enerji Politikası
Bu politikanın kapsamı Sanovel İlaç ve Sanayi Ticaret A.Ş faaliyet gerçekleştirdiği Silivri lokasyonunda bulunan tüm bina ve tesisleri içermektedir. Sanovel İlaç ve Sanayi Ticaret A.Ş Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde Silivri lokasyonunda tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Sanovel İlaç ve Sanayi Ticaret A.Ş olarak;
Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile, konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmek için amaç ve hedeflerini belirlemeyi, sürekliliğini sağlamayı ve bunlar için gerekli kaynakları ayırmayı,
Ürünlerimiz ile ilgili karbon ayak izini azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlayarak enerji verimliliğini arttırmayı,
Enerji Yönetim Sistemini sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı,
Gelecekte planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynağı sağlamayı ve aktif rol oynamayı,
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer şartlara uymayı,
Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar elde etmek üzere etkin iletişim kurmayı,
Enerji, ürün, ekipman ve hizmetlerin tasarım ve tedarik süreçlerinde enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile, enerji verimliliğine uygun seçimleri desteklemeyi taahhüt ederiz.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası
Kaliteyi bir yaşam tarzı haline getirmiş, çevreye saygı bilinci ile faaliyetlerini sürdüren, değişime açık, güvenilir, müşteri memnuniyetini ve tıbbi etiği ön planda tutan, insan sağlığına katkıda bulunmayı temel amaç edinen SANOVEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. tüm fabrika çalışanları;
Tehlikeleri daima önceden belirleyip iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili T.C Mevzuatlarını minimum standartlar olarak kabul ederek, çevre korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alarak en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, taşeron ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamaktan,
Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kaynağında kontrol altına alarak azaltmak, geri dönüşüme kazandırmak ve en uygun teknoloji ve yöntemler ile bertaraf ederek faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktan,
Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularında bilinç arttırıcı faaliyetler düzenleyerek üst yönetimden başlayarak, tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizi ve taşeronlarımızın iş sağlığı, güvenliği ve çevre sorumluluk bilincini sürekli olarak arttırmaktan,
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile işbirliği yapmak, onları dinlemek ve taleplerine cevap vererek, çevre koruması, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmek ve ileriye götürmekten,
Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla, bunların kök sebeplerini araştırarak, gerekli tüm düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerin kalıcılığını temin etmekten,
Sürdüğümüz faaliyetleri ve yeni yatırımlarımlarımızı planlarken çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini göz önüne almaktan,
Bu politika ile ilgili, ilaç üretim sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ile GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarının yanı sıra, ilgili ulusal ve TBMM tarafından onaylanmış uluslar arası yasal düzenlemelere, ilgili kanun/ mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyarak,
Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasından sorumludur. Yöneticiler, bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle, yönetim sisteminin sürekliliğini, periyodik olarak kontrol ederek, sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.Bu konudaki faaliyetlerimizin kamuoyunun bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.