Çevreye Saygılı Üretim

Dünyayı Korumak Bizim Görevimiz

Gelecek Nesillere Temiz Bir Dünya
Sanovel, yürüttüğü tüm faaliyetlerde doğanın ve insan sağlığının korunmasını hedefler. Doğal kaynakları etkin ve tasarruflu kullanarak sürekli iyileştirmeyi, yasalara tam uyumu, atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlar. Tüm süreçlerde insan sağlığını ve toplumsal faydayı gözetir. Sanovel, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması adına, atık oluşum kaynaklarını inceler, sebeplerini tespit eder ve iyileştirmeleri yapar.
Suyun, Toprağın ve Tertemiz Havanın Değerini Biliyoruz
Başlatılan Sıfır Atık Projesi ile atık oluşumunun engellenmesi ya da minimize edilmesi, oluşan atıkların ise ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Şirket faaliyetlerini, ilgili ulusal çevre ve iş kanunu mevzuatlarının temelinde, gereklilikler açısından en kapsamlı ve en geçerli uluslararası standartlar olan ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri ile sürdürmektedir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni de 2021 yılında almayı hedeflemiştir.

Fabrikamızda Bulunan Projelerimiz

Sanovel, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çevresel etkileri kontrol altına almaya ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik amaç ve hedeflerini belirleyerek çevresel performansını düzenli olarak takip eden ve değerlerinden aldığı güçle sağlam adımlar atmayı amaçlayan köklü bir ilaç firmasıdır.

Tüm faaliyetlerimizi çevreye, topluma ve insana saygıyı odağımıza alarak yürütüyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir, sağlıklı bir dünya bırakabilmeyi en öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Stratejik önceliklerimizden biri olan sürdürülebilirlik kapsamında hayata geçirdiğimiz, israfın önlenmesine yönelik çalışmalarımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız "Sıfır Atık Belgesi" bu yolda bizler için önemli bir kilometre taşıdır. Atıksız yaşamın büyük bir bütünün en önemli parçası olduğunu biliyor, çevreye ve topluma saygımız çerçevesinde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için yeni adımlar atmaya devam ediyoruz.

Enerji verimliliği farkındalığı eğitim programlarının eşliğinde tüm çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla, 2022 yılı sonunda, SO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandık. Bu belgelendirme, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ile çevresel etkileri minimize etmek yönünde , sürdürülebilirlik sürecinde atmış olduğumuz önemli bir adım niteliğindedir.

Enerji kaynaklarını daha az ve etkin kullanmak adına, yeni proje yatırımlarımıza karar verirken, enerji ve su tüketimleri açısından sağlanan verimlilik seviyesini öncelikli kriterlerimiz arasında değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, klima santrallerinde bulunan ve enerji tüketimleri yüksek düzeyde olan asenkron motorların bir kısmını, IE4 yüksek verimli motorlar ile değişimlerini değiştirdik. Bu sayede motorların elektrik tüketimlerini, %5-10 aralığında azalttık.

Elektrik tüketimimizde ise önemli bir yer tutan sirkülasyon pompa gruplarında, hem motor hem de pompa olmak üzere entegre edilmiş şekilde, yüksek verimli modellerle değişimleri 2023 yılı yatırım planlarımız arasında yer almaktadır.

2021 yılına göre; 2022 yılında kutu başı elektrik tüketimimizde %27,9 kutu başı doğalgaz tüketimimizde %26,1 ve kutu başı su tüketimimizde %2,4 oranlarında azaltım gerçekleştirdik. Sanovel olarak, sürdürülebilir bir dünya için daha az enerji kaynağı kullanımı ile daha fazlasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Temiz, çevre dostu, yenilenebilir ve tükenmeyen, sınırsız bir enerji kaynağı olması nedeniyle son dönemlerde öne çıkan Güneş Enerjisi Sistemi üzerine proje çalışmalarımız devam etmekte olup, önümüzdeki dönemde bu projenin de yatırımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Uzun işletme ömrüne ve verimine sahip olan GES ile fabrika elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak olmakla beraber çevreyi kirleten zararlı gaz çıktılarını da minimize ederek, karbon ayak izimizde ciddi oranda azaltım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.