Sanovel'de Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Her Çalışanımıza Dengeli ve Değerli Bir Yaşam Sunuyoruz

“Sanovel’de Dengeli ve Değerli Bir Yaşam…”
Sanovel olarak iş hayatında; eşitliğin, yaratıcılığın ve değer yaratmanın başarılı bir iş ortamının en temel gereklilikleri olduğuna inanıyoruz.

Biz, her birimizi eşsiz ve değerli kılan asıl şeyin, bakış açılarımız, hayatlarımız, özgeçmişlerimiz ve farklılıklarımız olduğuna inanırız. Etnik köken, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, uyruk, maluliyet veya kültürel farklılık ayrımı yapmıyor, tüm insan kaynakları süreçlerinde dengeli, eşitlikçi ve adil bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu bakış açısıyla sektörümüze de yön vermek ve öncü olmak ise en değerli amaçlarımızdan biridir.

Değerlilik ilkesi, insan kaynakları süreçlerimizin temelinde yer almaktadır. Tüm çalışmalarımız ve süreçlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve herkese eşit fırsatları sunmayı hedefleriz. Değerlilik ilkemizin temel amaçlarından biri bu konuda farkındalığı arttırmak ve rol model olacak çalışmaları hayata geçirmektir.

Sanovel olarak sektörümüze çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında yön vermek için çalışmalar yapmaktayız. Sanovel davranış modelimizi; değerlerimiz, önceliklerimiz ile kapsayıcılık ve çeşitlilik odağında kurguladık. Liderlik davranışlarının temelinde ise empati kurabilme yetisi yatmaktadır. Sanovel’de lider olabilmek için alınan her kararda empati kurabilme, farklılıklara saygı duyabilme ve kapsayıcı olma gibi yetkinliklere sahip olabilme becerisi aranmaktadır.
Yüksek Standartlar Belirliyoruz
Sanovel’de çalışanlarımız için dengeli ve değerli bir yaşam, toplum ve tüm dünya için sürdürülebilirlik yaratmak için çalışırız. Kapsayıcı olma ve çeşitliliğe açık olma gibi temel değerlerimiz çalışanlarımızın çalışılabilir, mutlu ve başarılı bireyler olmalarını destekler.Farklı beceri, yetkinlik, geçmiş ve tecrübelere sahip karma yetenekleri işe alıyor, geliştiriyor ve farklılıklardan oluşan zengin bir kültür yaratıyoruz.

Çeşitlilik anlayışı içinde dengeli ve değerli bir yaşam sürmenin, sağlıklı bir şirket kültürünün temelinde olduğuna inanıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı hem şirket hem de toplum adına büyüme ve sürdürülebilir gelişime giden bir yol olarak görüyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığa dayalı ilke ve uygulamalarımızı yalnızca şirket içinde değil, dağıtım kanallarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımıza da yansıtıyor, bu ilkeler çerçevesinde çalışıyoruz. Önem verdiğimiz değerlerimizin paydaşlarımıza ilham vermesinin mutluluğunu yaşıyoruz.