Gücümüzü Değerlerimizden Alıyoruz

Her biri alanında yetkin ve dünya standartlarındaki yüzlerce çalışanımızla sağlık için çalışıyoruz. Sürekli öğrenmek, gelişmek ve sağlıklı yarınlara katkıda bulunmak istiyorsanız, Sanovel sizin için doğru yer.

Vizyonumuz
Güçlü Ar-Ge’miz, yüksek kalitedeki ürünlerimiz ve özel insan kaynağımız ile, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için; sektöre öncülük eden, küresel bir ilaç firması olmak.
Değerlerimiz
Etik ve Güvenilir
Sürekli Gelişen
Çevik
Çevreye ve Topluma Saygılı

Etik ve
Güvenilirlik

Sanovel’de atılan her adımda, alınan her kararda işin gerekliliklerine ve yasal prosedürlerine uygun olarak ilerlenir. Etik anlayışımızın temelini; iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt ederek tüm paydaşlarımıza güven vermek oluşturur.
İşimizi yaparken aldığımız her kararda iş etiği ilkeleri ile ilerleriz.
Hastalarımız, çalışanlarımız ve iş birliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza karşı her zaman güvenilir, açık ve dürüst davranırız.
Attığımız her adım ve aldığımız her kararda adil, etik ve güvenilir adımlarla ilerleriz.
İş kararlarımız ve uygulamalarımız konusunda bütünlük ve şeffaflık içinde hareket eder, buna uygun davranışları teşvik ederiz.

Sürekli Gelişen

Sürekli Gelişmek; Sanovel’de yürüttüğümüz tüm süreçlerde iş yapış biçimimizi, yaklaşım ve metodolojilerimizi stratejik, yönetimsel ve operasyonel süreçlerimizi daha verimli ve katma değer yaratacak şekilde sürdürmemize olanak sağlayan değerimizdir.
Her zaman performansta, kalitede, yaratıcılıkta ve katma değer yaratmakta bizim için en iyisini hedeflemek esastır.
Bir işi yapmanın daha iyi yolunu bulmak için sürekli gelişim felsefesi ile çalışırız.
Çalışanlarımızı, ekip arkadaşlarımızı sürekli geliştirmeyi hedefleriz.
Süreçlerimizi iyileştirir, başarılı sonuçlara daha verimli yollardan ulaşmaya çalışırız.

Çevik

Sanovel’de tüm süreçlerimizin temelinde  değişim ve yeniliklere hızla uyum sağlamak vardır. Çeviklik en temel değerlerimizden biridir. Yalın, etkin, sonuç odaklı bakış açısı ile ilerleriz.
İş yapış tarzımızın temelinde çeviklik ve sadelik bakış açısı vardır.
Süreçler ve araçları değer üretmek için kullanır, gereksiz bürokrasiden kaçınırız.
Değişim ve yeniliklere hızla uyum sağlar, her süreçte verimliliği hedefleriz.
Esnek ve değişen koşullara kolay uyum sağlayabilen planlamalar ile çalışırız.
İletişimde ve işbirliğinde yalın, etkin ve sonuç odaklı davranırız.
Stratejilerimizi, uygulamalarımızı veya bakış açımızı değiştirmemiz gereken durumlarda hızla manevra alır, değişime uygun çevik planlamalar yaparız.

Çevreye &
Topluma
Saygılı

Sanovel’de işimizin ve tüm süreçlerimizin odağında çevre ve topluma olan saygı vardır. Bu değeri her adımda en temel sorumluluğumuz olarak benimseyerek çevreye verilebilecek tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı hedefleriz.
İşimizin, üretim ve yönetimsel süreçlerimizin çevre ve toplum üzerinde yarattığı etkiden kendimizi sorumlu hissederiz.
Her zaman hastalarımıza, topluma ve çevreye saygılı davranırız.
Faaliyetlerimize bağlı kaynak kullanımını ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmak adına iyileştirmeler yaparız.
Değer zinciri boyunca tüm karar süreçlerimize çevresel ve toplumsal değerlendirmeleri dahil ederiz.
Çevre ve toplum üzerinde olumsuz etki yaratan karar ve süreçlerden kaçınırız.