İnsan Kaynakları Anlayışımız

Başarılarımızın Kaynağı Çalışanlarımız

Hep Birlikte Başarıyoruz
Sanovel’de insan kaynakları yaklaşımımızın odağında “değerlilik” bakış açısı vardır. Biz, insan için değer yaratma ve insana dokunan tüm süreçlere değer katma odağından besleniyoruz. Sanovel’de, insan kaynakları ekibi olarak mutlu çalışanlarımızın yarattığı pozitif enerjiyle her alanda olumlu sonuçlar elde edeceğimize ve hep birlikte kendimiz, işimiz, toplum ve tüm paydaşlarımız için değer üreteceğimize inanıyoruz.
Yüksek Standartlar Belirliyoruz
İnsan kaynakları ekibi olarak iş yapış modelimizi kurumsal değerlerimiz olan Etik ve Güvenilir, Sürekli Gelişen, Çevik ve Çevreye ve Topluma Saygılı olma değerlerimizin ışığında inşa ettik. Tüm süreçlerimizi değerlerimizin bize sağladığı güç ve aydınlık bir bakış açısı yönetiyoruz.

“Değerlilik” bakış açısı bizi; “İnsan Kaynağını Güce Dönüştürmek”, “İlham Veren bir Sanovel’e Dönüşmek”, “Ar-Ge gücünü geliştirmek ve bu güçle fark yaratmaya devam etmek” odağında tutuyor.Sanovel’de tüm politika ve uygulamalarımızın odağında insan yer alır. İnsan ve kültürün ayrılmaz bir bütün olduğunu, insanın kültürü inşa eden, kültürün insanı geliştiren ve zenginleştiren unsurlar olduğunu bilerek insan kaynağımızı güce dönüştürmek için çalışıyor, bu güçle köklü kültürümüzü daha da zenginleştirecek yenilikçi adımlar atıyoruz.
Açık iletişime inanan, herkesi dinleyen, tüm fikir ve eleştirileri önemseyen bir anlayışı benimsiyoruz.

Doğru yetenekleri doğru işlere yerleştiriyoruz ve yüksek çalışan bağlılığı yaratan performans yönetimimiz ile çalışanlarımızdan güç alarak hayata yön veren çözümler üretiyoruz.
Yenilikçi ve Dijital İnsan Kaynakları
Dijitalleşme günümüzde hayatın merkezine yerleşirken biz de İK süreçlerimizi ve iş akışlarımızı dijital ortama taşıyoruz. Yeteneklerimize yenilikçi teknolojilerle çalışabilecekleri bir çalışma iklimi yaratıyoruz.

Geleneksel insan kaynakları uygulamaları ve metodolojileri yerini dijital uygulamalara ve yenilikçi süreçlere bırakıyor. Vizyon ve stratejimizle paralel olarak, jenerasyonlar arasındaki farklılıkları eritecek strateji ve uygulamalarla insan odaklı anlayışımızı dijitale taşıyoruz. Sanovel’de teknolojiyi çalışanın faydasına kullanmak, teknolojinin gücü ile çalışanlar için zaman ve değer yaratmak en önemli önceliklerimizdendir. Yeniliklerle, gelişime yönelik çalışmalarla da sektörde öncü olmaya devam ediyoruz.

Öğrenme ve Gelişim Süreçlerimizi Sanovel Kampüs ile dijitalleştirerek bu platformu çalışanların hem doğrudan gelişimlerini destekleyecekleri, hem organizasyondaki gelişmeler ve yeni projelerden haberdar olabilecekleri bir sosyal paylaşım platformu haline getirdik. Teknolojik dönüşüm konusundaki öncü konumumuzla dizayn ettiğimiz dijital öğrenme araçlarımız ve sosyal öğrenme platformumuzla çalışanlarımız zaman ve mekandan bağımsız olarak gelişimi hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Tüm çalışanlarımıza Sanovel Kampüs üzerinde paylaşım grupları ile her an iletişim halinde olma, projeleri takip etme, görsel ve yazılı dokümanlara ulaşma, bilgi paylaşımı gibi konularda teknolojiyi efektif şekilde kullanma imkanı sunuyoruz. Devreye aldığımız uygulamalarda, her yerden ve her cihazdan kolaylıkla erişim için mobile uygulamalar ile en iyi çalışan deneyimi sağlıyoruz.

İK süreçlerimizdeki dijital dönüşümün takip eden adımları arasında yapay zeka, makine öğrenmesi gibi uygulamalarla tüm süreçlerimizin kalitesini ve etkinliğini artırmaya odaklandık ve bu konuda Türkiye’ye öncülük etmeyi hedefledik.

Çalışanlarımızın işlerini yaparken fark yaratabilmeleri ve sadece içeride değil, dışarıda da paydaşlarımız ve müşterilerimiz yararına dijital yenilik ve imkanları kullansınlar diye çaba gösteriyoruz. Bu amaçla Sanomeet uygulamamızı hayata geçirdik. Sanomeet bir dijital tanıtım ve pazarlama platformu olarak birbirimizle kurduğumuz güçlü bağları dijital ortamda da devam ettirmemize olanak sağlayan, yenilikçi bir sistem. Sanovel olarak her zaman teknolojik olanakları iş yapışımızı daha iyi hale getirmek için kullanmak adına çalışıyoruz.

Eşsiz bir aday deneyimi ve eşsiz bir çalışan deneyimi

İnsan Kaynağı = Gücümüz
Yetenek Kazanımından Yetenek Gelişimine, İletişim’den Bağlılık’a, Öğrenme ve Gelişim Süreçleri’nden Toplam Ücretlendirme ve Yan Haklar süreçlerine kadar çalışanların hayatına dokunan, çalışanları ilgilendiren her adıma “değer katma”ya odaklanıyoruz. Tüm süreçlerimizde Sanovel’lilere eşsiz bir çalışan deneyimi yaşatmak, Sanovel adaylarına ise eşsiz bir aday deneyimi yaratmayı amaç edinen bir bakış açımız var.

Tüm insan kaynakları süreçlerinin temelini oluşturan Sanovel Davranış Modeli, Gelişim Çevikliği, Performans Liderliği ve Değişim Öncülüğü’nü iş dünyasının değişimini göz önünde bulundurularak oluşturduk. Tüm organizasyonumuzda gelişim konusunda çevik, performansta lider ve değişimde öncü olmayı teşvik ediyoruz.

Kişisel Farkındalık, Merak, İş birliği, Empati gibi yetkinlikler çalışan deneyimimizi keyifli hale getiren ve iş birliği kültürünü geliştiren yetkinliklerken; Değişime Açıklık, Sonuç Odaklılık, Yön ve Strateji Belirleme, Paydaşları Anlama ve Dijital Dönüşüm gibi yetkinlikler bizi hem başarıya hem geleceğe taşıyan lokomotif yetkinliklerimiz. Birbirimize Alan Tanımak, Koçluk ve Takdir Etmek gibi temel yetkinliklerimiz ise Performansta Liderliği yakalarken öz benliğimizi/liderlik becerilerimizi besleyecek yetkinliklerimiz.