Netrolex 100 mg / 300ml

Levetirasetam

Netrolex 100 mg / 300ml

Nöroloji

- Sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı, miyoklonik, jeneralize tonik-klonik epilepsi nöbetlerinin tedavisinde kullanılır.

- Levetirasetam etken maddesi içerir.