Klaritromisin

Macrol 500 mg

Enfeksiyon

- Macrol klaritromisin etkin maddesi içerir.

- Makrolid sınıfı bir antibiyotik.

- Macrol 250 , 500 mg tablet ve 125, 250 mg süspansiyon formları mevcuttur.

- En sık yan etki, metalik tat hissidir.