Lansoprazol

Lansor 30 mg

Gastrointestinal

- Lansor 15 mg 30 kapsül ve Lansor 30 mg 14/28 kapsül

- Proton pompa inhibitörü

- Kısa dönemde iyi tolere edilir. Uzun dönem kullanımda osteoporoz, hipomagnezemi , Fe eksikliği anemisi beklenebilir.