Klopidogrel

Karum 75 mg

Kardiyovasküler

- Karum 75 mg klopidogrel içerir.

- Klopidogrel kanın pıhtılaşmasını önleyen bir antiagregandır.