Dropia-Met 15 mg/1000 mg

Pioglitazon - Metformin HCL

Dropia-Met 15 mg/1000 mg

Endokrin ve Metabolizma

- Dropia-met 15 mg pioglitazon ve 500, 850 veya 1000 mg metformin içerir.

- Tip 2 DM tedavisinde kullanılır.

- Pioglitazon insülin duyarlılığını hem periferde hem de karaciğerde artıran bir oral antiyabetiktir.