Pioglitazon

Dropia 15 mg

Endokrin ve Metabolizma

- Dropia 15, 30 veya 45 mg pioglitazon içerir.

- Tip 2 DM tedavisinde kullanılır.

- Pioglitazon insülin duyarlılığını hem periferde hem de karaciğerde artıran bir oral antiyabetiktir.