Cardopan Plus 80 mg /12.5 mg

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 80 mg /12.5 mg

Antihipertansifler

- 80 mg Valsartan ve 12,5 mg Hydrochlorothiazide içerir.

- Valsartan anjiotensin resptör blokeri, Hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Valsartan ya da Hidroklorotiyazidin tek başına yeterli olmadığı hastalarda kombine sabit doz olarak kullanılır.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.