Cardopan Plus 320 mg/12.5 mg

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 320 mg/12.5 mg

Antihipertansifler

- 320 mg Valsartan ve 12,5 mg Hydrochlorothiazide içerir.

- Valsartan anjiotensin reseptör blokeri, Hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Valsartan ya da Hidroklorotiyazidin tek başına yeterli olmadığı hastalarda kombine sabit doz olarak kullanılır.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

- Sabit doz kombinasyonudur.