Cardopan Plus 160 mg/25 mg

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 160 mg/25 mg

Antihipertansifler

- 160 mg Valsartan ve 25 mg Hydrochlorothiazide içerir.

- Valsartan anjiotensin reseptör blokeri, Hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Kan basıncı monoterapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalardaki hipertansiyonun tedavisinde endikedir.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

- Sabit doz kombinasyonudur.