Cardopan Plus 160 mg/12.5 mg

Valsartan Hidroklorotiyazid

Cardopan Plus 160 mg/12.5 mg

Antihipertansifler

- 160 mg Valsartan ve 12,5 mg Hidroklorotiyazid içerir.

- Valsartan anjiyotensin reseptör blokeri, hidroklorotiyazid diüretiktir.

- Valsartan ya da hidroklorotiyazidin tek başına yeterli olmadığı hastalarda kombine sabit doz olarak kullanılır.

- Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.