Sanovel

CEO Mesajı

M. Murat Aktürk - CEO

Sanovel İlaç, kuruluşundan bugüne sağlam adımlarla büyümesini sürdürmüş, üretim ve Ar-Ge alanında yaptığı yatırımlarla dünya standartlarında yetkinliklere ulaşmış bir markadır. 30 yılı aşkın süredir, istikrarlı kurumsal yapımızla ve sağlık alanının tüm paydaşları ile kurulan güvene dayalı ilişkilerimizle, ne mutlu bizlere ki, bugün, sektörümüzde rol model olarak anılmak ayrıcalığını yaşıyoruz.

Geniş ürün portföyü ve üretim kapasitesi sayesinde Sanovel, IMS verilerine göre Türk ilaç endüstrisinde ciro sıralamasında hemen her yıl ilk 3 yerli firma arasında yer alıyor. Eşdeğer ilaç üretiminde iddiasını Ar-Ge alanına yaptığı sürekli yatırımlarla güçlendiren Sanovel, Silivri’de bulunan yıllık 300 milyon kutu üretim kapasiteli fabrikasının yanı sıra bir de Ar-Ge Merkezi’ne sahip.

Ar-Ge’ye odaklanarak attığımız önemli adımlar bugün bizi “en yüksek sayıda patenti elinde bulunduran” ilaç firması haline getirmiştir. Bu sayede üç kıtaya ihracat yaparken, fabrikamızda bulunan FDA onaylı hattımızda üretilen ilaçlarımızın ABD’ye de satışını gerçekleştirmekteyiz. Uluslararası boyuttaki bu başarımızı, Ar-Ge, üretim ve yönetim süreçlerinde sergilediğimiz ve asla taviz vermediğimiz yüksek kalite standartlarımıza borçluyuz.

Bilindiği gibi, ilaç sektörünün, dünya üzerindeki insan yaşamının sürdürülebilirliği açısından değerinin anlaşıldığı bir dönemi hep birlikte deneyimliyoruz. Covid-19 salgınının ve muhtemel başka salgın hastalıkların insanlığın geleceğini tehdit edebileceği gerçeği ile yüz yüze geldik. Zamanın önümüze getirdiği bu yeni şartlar altında, geliştirdiğimiz güçlü yanlarımızla, Türkiye’nin, “ilaç tedariği açısından kendi kendine yeten bir ülke” haline gelmesine katkı yapmaktan ve ülkemizde halk sağlığının güvencesi olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmeliyim.

Daha geniş bir bakış açısıyla içinden geçtiğimiz durumu değerlendirdiğimizde; tüm sektörümüz için de önemli dersler çıkarabileceğimizi görüyorum. İlaç sanayisi olarak, sosyal ve ekonomik açıdan, tüm dünyayı sarsan bir dönüşüm yaşadığımız bugünlerde, hem hizmet ettiğimiz toplumun gözünde kendimizi yeniden konumlandırmak hem de sektör olarak durduğumuz yeri yeniden tespit etmek açısından önemli fırsatlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken, “Türk Tıbbı” markasının geleceğine odaklanmamız ve yerli ilaç sektörümüzün bu alanda sorumluluklarına küresel bir iddia ile eğilmemiz gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin kurduğu tıp okullarımız, bu muazzam kurumların yetiştirdiği nitelikli hekim, eczacı, hemşire kadrolarımız, yanı sıra, sağlık hizmetleri alanına yapılan yerinde yatırımlar sayesinde, bugün, tıpta bir dünya markası olabilecek seviyeye eriştik. Bu tarihi dönemeçte, Ar-Ge’ye yatırım yapan üretim kapasiteleri gelişmiş, küresel niteliklere sahip yerli ilaç firmalarımızın bu yürüyüşün en önemli destekçileri olması gerekiyor. Bu inançla, Sanovel İlaç, günümüze kadar sürekli değer kazandırarak inşa ettiği markasını, Türkiye’nin sağlık alanında markalaşma hedeflerinin bir parçası ve itici gücü olarak konumlandırmaktadır.

Dün olduğu gibi bundan sonra da Sanovel marka ruhunun bir gereği olarak, kendimizi hep daha büyük hedeflere adarken, sektörümüzde örnek ve lider olmak sorumluluğu ile çalışacağız. Bugün Türkiye’nin her yerinde Sanovel’i temsil eden 1300 çalışanımız ile, bizi biz yapan Sanovel değerlerine bağlı kalarak var gücümüzle sektörümüzün ve ülke ekonomisinin gelecek tasarımına katkı vermeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,
M. Murat Aktürk
CEO

Başarımızın Kaynağı Özel İnsan Kaynağımız